Claudia Zuiderwijk

Op 1 januari 2014 is er een nieuwe Kvk van start gaan! Deze nieuwe Kvk is een organisatie waarin de kamers van koophandel en Syntens innovatiecentrum hen krachten hebben gebundeld met als voorzitster Claudia Zuiderwijk. De nieuwe Kvk gaat ondernemers helpen om succesvol te worden. Zij gaan er alles aan doen om ondernemingen succesvol te laten starten, te vernieuwen en te ondernemen in binnen-buitenland. Ondernemen is kansen benutten, risico’s nemen, klanten vinden en behouden. Het is dan ook van groot belang dat u gelooft in actuele informatie waarmee u wordt geholpen door de KvK.  Als voorbeeld: ondernemers toegang  verlenen tot het handelregister met de data van de KvK.

Geweldige hulp!

De hulp die momenteel wordt verleend door de KvK is werkelijk waar geweldig! Dankzij de KvK ben ik in aanraking gekomen met een aantal interessante klanten in het buitenland. Hierdoor is de omzet van mijn onderneming fors toegenomen en dat heb ik allemaal te danken aan de goede hulp van de KvK. Wilt u een goede start maken met uw onderneming, verder blijven ontwikkelen en goede connecties opbouwen? Bekijkt u de bovenstaande website dan eens!

Claudia Zuiderwijk